Στις παραδοσιακές καλλιέργειες έχουμε διάφορες πυκνότητες που έχουν ως αποτέλεσμα η πυκνότητα των φυτών να βρίσκεται μεταξύ 20 και 30 φυτών ανά στρέμμα. Το αρχικό κόστος εγκατάστασης είναι πολύ χαμηλό, καθώς εκτός από το φυτικό κεφάλαιο και κάποια υποτυπώδη στηρίγματα, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Η παραγωγή ξεκινάει κατά τον 7ο με 8ο χρόνο μετά τη φύτευση.

Ο συγκεκριμένος τύπος ελαιοκαλλιέργειας κάνει για τα περισσότερα εδάφη, ανεξαρτήτου κλίσης (ορεινές περιοχές με πεζούλια) αλλά και σε νησιωτικές περιοχές. Ιδανικός για ξερικού τύπου καλλιέργεια.

Το κόστος συγκομιδής παραμένει πολύ μεγάλο, η παραγωγή είναι ανά δύο χρόνια και ανάλογα τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες.

Συστήνεται για κάποιον που θέλει ένα συμπληρωματικό εισόδημα και όχι για επενδυτές ή αγρότες.