Η φύτευση γίνεται σε αποστάσεις 4 Χ 1,5. 4 μέτρα απόσταση από τη μια σειρά στην επόμενη & 1,5 μέτρο απόσταση ανάμεσα στα ελαιόδεντρα της ίδιας σειράς. Με αυτό τον τρόπο έχουμε 166 φυτά / στρέμμα.

Υπέρ-πυκνός ελαιώνας στη Χαλκιδική

Υπάρχει και η δυνατότητα η πυκνότητα να φτάσει τα 197 φυτά ανά στρέμμα με φύτευση σε αποστάσεις 3,75 Χ 1,35, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα στην Ελλάδα.

Η κατεύθυνση του ελαιώνα πρέπει να είναι από Βορρά προς Νότο, έτσι ώστε να στραγγίζει το έδαφος και να αποφεύγονται ασθένειες που οφείλονται στην υγρασία.

Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες, κρίνεται απαραίτητη.