ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ
     ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΘΑΜΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΑΝΑ
  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΑΝΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΑΝΑ
        ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΝΑΝΑ

 

                WAX ΔΕΝΔΡΑΚΙ
    ΚΑΛΛΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΘΑΜΝΟΣ   

 

 

                    ΧΑΜΑΙΔΩΡΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Sundaville

 

                     Strelitzia

 

 

                          Polygala Myrtifolia

 

 

                                     Plumbago

 

 

 

                         Laurus Nobilis

 

           Bougainvillea Alberello

 

                                                                                  Bougainvillea Glabra Sanderiana