Οι απαιτήσεις του συστήματος είναι:

Υπέρ-πυκνός Ελαιώνας ποικιλίας Arbequina στη Χαλκιδική
  1. Το αγροτεμάχιο που θα φυτευτεί θα πρέπει να είναι σχετικά επίπεδο. Ιδανικά είναι να έχει και μία μικρή κλίση (1-3%) για να αποφεύγουμε λιμνάζοντα ύδατα και να στραγγίζει πλήρως. Αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του έλαιο-συγκομιστικού μηχανήματος. Φυσικά, μπορεί να λειτουργήσει και μέχρι κλίση 12% αλλά η συγκομιδή θα γίνεται με πιο αργό ρυθμό.
  2. Το αγροτεμάχιο πρέπει να είναι αρδευόμενο. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των ελαιοδέντρων και η ετήσια παραγωγή. Σε αντίθετη περίπτωση το εισόδημα του επενδυτή / αγρότη θα είναι λιγότερο από το αναμενόμενο.
Υπέρ-πυκνός Ελαιώνας ποικιλίας Arbequina στην Κύπρο