Επίσκεψη συνεργατών από την Κίνα στο φυτώριό μας στο Μούλκι Κορινθίας.