ΤΡΑΧΥΚΑΡΠΟΣ – CHAMAEROPS EXCELSA
ΤΡΑΧΥΚΑΡΠΟΣ – CHAMAEROPS EXCELSA
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΝΑΡΙΟΣ – CANARIENSIS
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΚΑΝΑΡΙΟΣ – CANARIENSIS
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝΙΑ – WASHINGTONIA
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝΙΑ – WASHINGTONIA
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝΙΑ – WASHINGTONIA
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝΙΑ – WASHINGTONIA
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝΙΑ – WASHINGTONIA
ΚΥΚΑΣ – CYCAS REVOLUTA
ΚΥΚΑΣ – CYCAS REVOLUTA
ΚΥΚΑΣ – CYCAS REVOLUTA
ΚΥΚΑΣ – CYCAS REVOLUTA
ΚΥΚΑΣ – CYCAS REVOLUTA
ΚΟΚΟΣ – ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM
ΚΟΚΟΣ – ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM
ΚΟΚΟΣ – ARECASTRUM ROMANZOFFIANUM
ΜΠΟΥΤΙΑ – BUTIA
ΜΠΟΥΤΙΑ – BUTIA
ΜΠΟΥΤΙΑ – BUTIA
ΜΠΟΥΤΙΑ – BUTIA
Αναστασόπουλος Φοινικοειδή
Αναστασόπουλος Φοινικοειδή
Αναστασόπουλος Φοινικοειδή
Αναστασόπουλος Φοινικοειδή
Αναστασόπουλος Φοινικοειδή