ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO  13 – 17 Νοεμβρίου 2019  

BI. ΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΟ ΓΕΑ ΑΕ