ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ –  ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

Η «Γραμμική Καλλιέργεια ελιάς»  βασίζεται στη φύτευση τύπου «ΠΑΛΜΕΤΑΣ» που γίνεται ως εξής:

Ενδείκνυνται ποικιλίες Arbequina  ή  Κορωνέικη οι οποίες  είναι δοκιμασμένες σε αυτό το σύστημα.

Η Arbequina είναι πιο ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες ,είναι γρήγορης ανάπτυξης , πρώιμη , έχει μεγάλη απόδοση αλλά το λάδι της δεν θα πρέπει να παραμένει αποθηκευμένο περισσότερο από (18) δεκαοχτώ μήνες.

Η Κορωνέικη δεν είναι τόσο ανθεκτική στις χαμηλές θερμοκρασίες, γι’ αυτό δεν ενδείκνυται η καλλιέργειά της σε περιοχές με παγετό  , είναι γρήγορης ανάπτυξης , όψιμη, με μεγάλη απόδοση και το λάδι της  μπορεί να διατηρηθεί αποθηκευμένο περισσότερο των δύο ετών.

  • Οδηγίες ώστε να επιτυγχάνουμε τις ιδανικές συνθήκες  για την επιτυχία του Συστήματος Γραμμικής Καλλιέργειας ελιάς.

Καταρχήν το έδαφος πρέπει να στραγγίζει επαρκώς & το αγρόκτημα να μην έχει μεγάλη κλίση ,ώστε να μπορεί να κινηθεί το μηχάνημα συγκομιδής. Η παρουσία οργανικής ουσίας και ο σταδιακός εμπλουτισμός του αγρού θα βοηθήσει σημαντικά την καλλιέργεια. Για την ακριβή λίπανση λοιπόν , κρίνεται απαραίτητο να γίνεται εδαφική ανάλυση στην αρχική εγκατάσταση   καθώς & ανά 3 χρόνια περίπου.

Σχετικά με τη φύτευση των δενδρυλλίων ελιάς  για (166) εκατόν εξήντα έξι τεμάχια δενδρυλλίων ελιάς ανά στρέμμα, ακολουθούμε τα παρακάτω:

Τα δενδρύλλια φυτεύονται σε σειρές – σε απόσταση σειράς ανά σειρά τα (4μ) τέσσερα μέτρα – & σε κάθε  σειρά – κάθε  δενδρύλλιο ελιάς   σε απόσταση ανά (1,50μ) ένα και μισό μέτρο- . Στις άκρες  πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει κενός χώρος 7-8 μέτρα για τη δυνατότητα κίνησης του μηχανήματος συγκομιδής. Είναι προτιμότερο η φύτευση να γίνεται με φορά από Βορρά προς Νότο.

Για τη φύτευση, ξεκινώντας από την πρώτη σειρά, τοποθετούμε γερό  πάσσαλο (ξύλινο ή μεταλλικό) ύψους 1,80μ με αντιρίδα και ανά (30) τριάντα μέτρα τοποθετούμε νέο πάσσαλο για να κρατιέται όλη η σειρά σταθερή. Δένουμε από τον πρώτο πάσσαλο (2) δύο σύρματα ,το ένα σε ύψος 0,60μ από το έδαφος & το δεύτερο σε ύψος 1,20μ. από το έδαφος.  Στον τελευταίο πάσσαλο σφίγγουμε γερά τα σύρματα με μεταλλικό σφικτήρα.  Κάθε φυτό  το δένουμε με  γερό καλάμι μπαμπού ύψους 1,70μ (από το έδαφος & πάνω) και στη συνέχεια κάθε φυτό με το καλάμι του το δένουμε στα σύρματα.

Τα παραπάνω υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τη στήριξη των φυτών μπορούν να αφαιρεθούν μετά το (3ο) τρίτο έτος  και να χρησιμοποιηθούν εκ νέου σε επόμενες φυτεύσεις γραμμικής καλλιέργειας.

Υπάρχει και το υπέρ πυκνό σύστημα γραμμικής καλλιέργειας για (197) εκατόν ενενήντα εφτά φυτά ανά στρέμμα σε αποστάσεις 3,75μ*1,35μ .

 Σχετικά με τη διαχείριση της άρδευσης των φυτών θα πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο ώστε να εξοικονομούμε νερό για τη μεγιστοποίηση τόσο της ποσότητας όσο &  της ποιότητας του  λαδιού. Προτιμούμε λάστιχα φ20 ή φ25 (αναλόγως της απόστασης) & πάνω σε αυτά τοποθετούμε μπεκ (κουκουνάρια) για να έχουμε δυνατότητα πρόσβασης (να τα ελέγχουμε και να τα ξεβουλώνουμε ) όταν χρειάζεται.

Σχετικά με τη λίπανση των φυτών, προτείνουμε για τον (1Ο) πρώτο χρόνο  μικτό λίπασμα ( Ν-Ρ-Κ ) , Βόριο απαραιτήτως & ιχνοστοιχεία. Τον (2Ο)  δεύτερο χρόνο αυξάνουμε την αμμωνιακή. Τον (3Ο) χρόνο  αυξάνουμε τη δοσολογία του καλίου και μετά τον  (3Ο) χρόνο συνεχίζουμε με μικτό  λίπασμα αλλά  με μειωμένη νιτρική για να δημιουργήσει λιγότερη βλάστηση.

Να προσέχουμε τις υπερβολικές αρδεύσεις & αζωτούχες λιπάνσεις γιατί δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης μυκήτων.

Επίσης κρίνονται απαραίτητοι ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα αργά το φθινόπωρο   & επανάληψη στα τέλη του χειμώνα , διότι αυξάνεται η αντοχή στους παγετούς και περιορίζονται οι μυκητολογικές προσβολές. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει συχνή παρακολούθηση της καλλιέργειας για την έγκαιρη επέμβαση με την εφαρμογή των ανάλογων μεθόδων φυτοπροστασίας ανά περίπτωση .

Σχετικά με το κλάδεμα των φυτών, ακολουθούμε διαδικασίες ώστε να διατηρείται το κωνικό σύστημα. Τα δενδρύλλια ελιάς δεν θα πρέπει να κλαδεύονται αυστηρά τα πρώτα (2) δύο χρόνια , παρά μόνο για τη διατήρηση του κεντρικού κλαδιού. Στο τέλος του (2Ο) δεύτερου χρόνου τα χαμηλότερα κλαδιά από (0,50μ) μισό μέτρο & κάτω καθώς και οποιοδήποτε άλλο κλαδί  συναγωνίζεται σε ύψος το κεντρικό θα πρέπει να αφαιρεθεί. Στο τέλος του (3Ο)  τρίτου χρόνου και μετά την πρώτη συγκομιδή τα ψηλότερα  κλαδιά θα πρέπει να κοπούν .Χρειάζεται ,έτσι ώστε να είναι δυνατόν να διαπερνάει το φως του ήλιου όλα τα σημεία του φυτού για τα επόμενα χρόνια.

Ξεκινώντας από την άνοιξη της (3ης ) και (4ης )  χρονιάς τα δένδρα πρέπει να κλαδεύονται σε  συνολικό  ύψος φυτού τα (2,20μ) δύο και είκοσι μέτρα. Το κλάδεμα της κορυφής αποτρέπει την υπερβολική σκίαση των χαμηλότερων κλαδιών καθώς και των διπλανών σειρών .Κι αν είναι  εφικτό προτείνεται να γίνει ένα δεύτερο μικρότερο κλάδεμα στα μέσα της καλοκαιρινής περιόδου της ίδιας χρονιάς  -γύρω στον μήνα Ιούλιο-.Έτσι ελαχιστοποιούμε τη δυνατότητα των φυτών να βγάλουν νέα μικρά κλαδιά ,  με αποτέλεσμα  να είναι καλύτερη η συγκομιδή . Από τον (  7Ο ) έβδομο χρόνο κλαδεύουμε κατά προτίμηση με κλαδευτικό μηχάνημα έχοντας έτσι πλεονέκτημα οικονομικό και χρονικό  .Το κλάδεμα γίνεται τον ένα χρόνο από τη μια πλευρά και μετά από δύο χρόνια από την άλλη πλευρά.

Τα δενδρύλλια που χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη  καλλιέργεια είναι μοσχεύματα .Έτσι μετά τα (18) δεκαοχτώ χρόνια περίπου ,όταν αυτά  θα έχουν μεγαλώσει αρκετά και θα έχουν κλείσει οι αποστάσεις των σειρών  , δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση του μηχανήματος συγκομιδής .Τότε θα πρέπει να κόψουμε τα δένδρα χαμηλά στο κάτω μέρος .Ωστόσο  σε δύο χρόνια θα έχουν αναπτυχθεί πάλι και θα είναι έτοιμα για παραγωγή.

Είναι επίσης δυνατόν για να μη χαθεί ολοκληρωτικά η παραγωγή δύο ετών , να κόψουμε πρώτα  τα δένδρα που βρίσκονται  σε σειρά ανά σειρά  και μετά από δύο χρόνια να κόψουμε τις υπόλοιπες ενδιάμεσες σειρές των δένδρων .

  • Λοιπά στοιχεία του συστήματος:
  •  Στοιχεία για το μηχάνημα συγκομιδής ελιάς

Η πρώτη συλλεκτική μηχανή που χρησιμοποίησαν οι Ισπανοί ήταν μάρκας GREGOIRE τύπου G 122  η οποία ήταν φτιαγμένη για συγκομιδή σταφυλιών .Ωστόσο έγινε η σωστή μετατροπή για να υπάρχει και το σωστό αποτέλεσμα στη διαδικασία συγκομιδής των δενδρυλλίων ελιάς.

Αργότερα και η εταιρία με τη μηχανή N.HOLLAND ( αντιγράφοντας τη GREGOIRE) προχώρησε στην ίδια μετατροπή στο τότε υπάρχων μοντέλο.

 Τώρα πλέον κατασκευάζονται  νεότερα μοντέλα αποκλειστικά για τη συγκομιδή δενδρυλλίων ελιάς.

  • ΑΠΟΔΟΣΗ  στα 166 φυτά ανά στρέμμα.

Η Απόδοση ξεκινάει από το (3Ο) τρίτο  έτος,  όπου είναι δυνατή η συγκομιδή με το μηχάνημα σε έναν φυσιολογικά ανεπτυγμένο ελαιώνα. Υπολογίζεται στα (7) εφτά κιλά καρπό , δηλαδή 1,3KG λάδι ανά δένδρο .Στο σύνολο των 166 φυτών το στρέμμα έχουμε απόδοση 215Kg κιλά λάδι. Η παραγωγή αυξάνεται κάθε χρόνο και  από τον (5ο) πέμπτο χρόνο φτάνουμε  περίπου τα 350KG – 400KG  λάδι το στρέμμα ανά περίπτωση.

  • ΚΟΣΤΟΣ  –   ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ    με το μηχάνημα

Το κόστος συγκομιδής κυμαίνεται στα   180€/ώρα & το μηχάνημα καλύπτει γύρω στα 3-4  στρέμματα /ώρα.

Η μεταφορά του μηχανήματος  γίνεται με ιδιόκτητο φορτηγό μας και το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει αναλόγως των συνθηκών και της περιοχής σε  ένα ποσοστό τον  πελάτη, κατόπιν συνεννόησης .

 Η διαδικασία συγκομιδής των ελαιοδένδρων ξεκινάει κάθε χρόνο γύρω στα τέλη Οκτωβρίου πηγαίνοντας  σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα ,με  προτεραιότητα πάντα την εξυπηρέτηση των πελατών μας.

  • ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ανά φυτό  σε ΕΥΡΩ για 166 φυτά ανά στρέμμα. 

Βάσει μελετών που έχουν γίνει σε καλλιέργειες στο εξωτερικό (  Ισπανία ) και από μελέτες καλλιεργητών εντός  Ελλάδας ,προκύπτει ότι το ετήσιο κόστος ανά φυτό σε σχέση με την απόδοσή του για  1lt λάδι  είναι 0,80€.