ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Φύτευση δενδρυλλίων ελιάς και εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος.