ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Φύτευση δενδρυλλίων ελιάς και εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος ποτίσματος.