Πραγματοποίηση εργασιών όσον αφορά τον τομέα της Γραμμικής Καλλιέργειας Ελιάς στο ΜΥ ΜΑΡΚΕΤ στο Κιάτο Κορινθίας.