ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΙΑ ΔΙΣΚΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΜΟΥ 1,30/1,50  – 1,60/1,80  –  2,00/2,30

ΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΜΟΥ 1,20/1,40 – 1,50/1,70

ΕΛΙΑ ΠΙΑΤΟ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΜΟΥ  70/80 CM