Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο λαμβάνοντας μέρος σε μια σειρά από εκθέσεις. Μπορείτε να δείτε στιγμιότυπα απο τη συμμετοχή μας.