Η μηχανική συγκομιδή γίνεται  γρήγορα και οικονομικά  κάθε χρόνο, με τα ιδιόκτητα μηχανήματά μας G140SW &  G122  σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα ,κατά προτεραιότητα στους ελαιώνες των  πελατών  μας.